Termeni si conditii

LEGALIZE IT LOGISTICS S.R.L, o societate comercială conform legilor românești, operează pe domeniul www.legalizeitplus.ro și subdomeniile sale, inclusiv site-ul public disponibil.

CONTINUT se definește astfel:

 • Toate informațiile disponibile pe SITE care pot fi consultate, vizualizate sau accesate prin dispozitive electronice;
 • Conținutul oricărui e-mail trimis de LEGALIZE IT LOGISTICS S.R.L către UTILIZATORI sau CLIENTI prin mijloace electronice sau alte forme de comunicare;
 • Orice informații furnizate de către un angajat al LEGALIZE IT LOGISTICS S.R.L UTILIZATORILOR sau CLIENTILOR, indiferent de modalitatea de contact, fie specificată sau nu de către aceștia;
 • Informații despre produse, servicii sau tarife oferite de LEGALIZE IT LOGISTICS S.R.L într-o anumită perioadă;
 • Informații despre produse, servicii sau tarifele practicate de partenerii contractuali ai LEGALIZE IT LOGISTICS S.R.L într-o anumită perioadă;
 • Date referitoare la LEGALIZE IT LOGISTICS S.R.L sau alte informații privilegiate ale companiei.

CAMPANIE reprezintă acțiunea de a expune în scop comercial, exclusiv electronic și prin intermediul site-ului, un număr limitat de produse cu stoc predefinit, pe o perioadă limitată stabilită de către LEGALIZE IT LOGISTICS S.R.L.

SERVICIU înseamnă furnizarea serviciilor de comerț electronic exclusiv pe părțile publice ale SITE-ULUI, permitând CLIENTULUI să achiziționeze produse și/sau servicii folosind exclusiv mijloace electronice, inclusiv alte forme de comunicare la distanță, cum ar fi telefonul.

MEMBRU desemnează o persoană fizică care are sau obține acces la CONTINUT prin orice mijloc de comunicare oferit de LEGALIZE IT LOGISTICS S.R.L (electronic, telefonic etc.), sau în baza unui acord existent între LEGALIZE IT LOGISTICS S.R.L și aceasta, și care necesită crearea și utilizarea unui CONT.

CONT este compus dintr-o adresă de e-mail și o parolă care permit unui singur MEMBRU accesul la zonele restricționate ale SITEULUI pentru a accesa SERVICIILE.

CLIENT reprezintă o persoană fizică care este membru al site-ului www.legalizeitplus.ro și a plasat cel puțin o comandă pe acest site.

DOCUMENT desemnează Termenii și Condițiile prezentate aici.

CONTRACT la distanță este înțeles conform definiției din OUG nr. 34/2014: un contract încheiat între un comerciant și un consumator în cadrul unui sistem de vânzare organizat de către comerciant, care utilizează exclusiv tehnici de comunicare la distanță.

NEWSLETTER / ALERTĂ este mijlocul electronic periodic de informare, inclusiv prin poșta electronică (e-mail, SMS), cu privire la produsele, serviciile sau promoțiile desfășurate de LEGALIZE IT LOGISTICS S.R.L într-o anumită perioadă, fără angajamente din partea companiei cu privire la informațiile furnizate.

TRANZACȚIE reprezintă încasarea sau rambursarea unei sume rezultate din vânzarea unui produs/serviciu de către LEGALIZE IT LOGISTICS S.R.L către un Client, utilizând serviciile procesatorului de carduri ales de LEGALIZE IT LOGISTICS S.R.L, indiferent de modalitatea de livrare.

TAXA DE TIMBRU VERDE reprezintă o sumă în lei, plătită de LEGALIZE IT LOGISTICS S.R.L către o companie autorizată să colecteze, transporte și valorifice/recicleze deșeurile de echipamente electrice și electronice, conform HG nr. 1037/2010 privind astfel de deșeuri. Taxa de timbru verde este facturată de LEGALIZE IT LOGISTICS S.R.L (producătorul) și trebuie suportată în cele din urmă de către Clientul final (utilizator), conform legii.

 1. Secțiunea Generală

  2.1. Acest document stabilește condițiile și termenii de utilizare a Site-ului/Continutului/Serviciului de către Membru sau Client în cazul în care nu există un alt acord de utilizare valabil între LEGALIZE IT LOGISTICS S.R.L și aceștia.

  2.2. Utilizarea, inclusiv accesarea, vizitarea și vizualizarea Continutului/Serviciului implică acceptarea Membrului sau Clientului a acestor termeni și condiții, cu excepția cazului în care acel conținut are condiții distincte de utilizare.

  2.3. Accesul la Serviciu este permis numai prin accesarea site-ului public disponibil la adresa www.legalizeitplus.ro.

  2.4. Prin utilizarea Site-ului/Continutului/Serviciului, Membrul sau Clientul își asumă întreaga responsabilitate pentru toate activitățile derulate prin intermediul acestora. De asemenea, sunt răspunzători pentru orice daune materiale, intelectuale, electronice sau de altă natură provocate Site-ului, Continutului, Serviciului, LEGALIZE IT LOGISTICS S.R.L sau oricărui terț cu care LEGALIZE IT LOGISTICS S.R.L are încheiate contracte, în conformitate cu legislația română în vigoare.

  2.5. În cazul în care Utilizatorul sau Clientul nu este de acord și/sau nu acceptă și/sau revocă acceptul pentru Document:

  2.5.1. Acesta renunță la dreptul de a accesa Serviciul, la alte servicii oferite de LEGALIZE IT LOGISTICS S.R.L prin intermediul Site-ului, la primirea newsletterelor/alertelor și/sau a oricăror comunicări din partea LEGALIZE IT LOGISTICS S.R.L de orice fel (prin poștă electronică, apel telefonic, SMS etc.), fără nicio garanție ulterioară din partea LEGALIZE IT LOGISTICS S.R.L. 2.5.2. LEGALIZE IT LOGISTICS S.R.L va șterge toate datele legate de acesta din baza sa de date, fără obligații ulterioare din partea vreunei părți față de cealaltă sau fără posibilitatea oricăreia dintre părți de a cere despăgubiri. 2.5.3. Poate reveni asupra deciziei sale de a nu fi de acord și/sau a nu accepta Documentul, în orice moment, în funcție de forma în care Documentul este disponibil la acel moment.

  2.6. Clientul / Membrul poate reveni în orice moment asupra deciziei sale de a fi de acord și/sau a accepta Documentul, în funcție de forma în care acesta este disponibil la acel moment.

  2.7. Pentru a-și exercita dreptul prevăzut în articolul 2.5, acesta poate contacta LEGALIZE IT LOGISTICS S.R.L sau poate utiliza linkurile din conținutul primit de la LEGALIZE IT LOGISTICS S.R.L destinate acestui scop.

  2.8. Clientul nu poate revoca acordul exprimat în favoarea Documentului în timpul derulării unui Contract sau până când nu achită contravaloarea tuturor Contractelor restante față de LEGALIZE IT LOGISTICS S.R.L.

  2.9. În cazul în care Clientul a achitat contravaloarea tuturor Contractelor restante față de LEGALIZE IT LOGISTICS S.R.L și revocă acordul exprimat în favoarea Documentului în timpul derulării unei Comenzi, LEGALIZE IT LOGISTICS S.R.L va anula Comanda acestuia fără nicio obligație ulterioară din partea niciunei părți sau fără ca vreo parte să poată pretinde despăgubiri.

  2.10. Acest Site este destinat doar Membrilor persoane fizice cu vârsta de cel puțin 18 ani, care au parcurs etapele de înregistrare corespunzătoare și care nu au fost suspendați sau înlăturați de către LEGALIZE IT LOGISTICS S.R.L, indiferent de motivul suspendării sau înlăturării. Posibilitatea de a comanda online este disponibilă doar pentru persoanele cu domiciliul în România. Devenind Membru, LEGALIZE IT LOGISTICS S.R.L va considera că persoana îndeplinește aceste condiții.

 1. Secțiunea Continut

  3.1. Continutul, așa cum este definit în preambul, inclusiv dar fără a se limita la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentat pe Site, este proprietatea exclusivă a LEGALIZE IT LOGISTICS S.R.L, cu toate drepturile rezervate obținute direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).

  3.2. Membrului sau Clientului nu i se permite să copieze, distribuie, publice, transfere către terți, modifice și/sau să altereze în alt mod, să utilizeze, să lege, să expună sau să includă conținutul în orice alt context decât cel original intenționat de LEGALIZE IT LOGISTICS S.R.L, să includă conținutul în afara site-ului LEGALIZE IT LOGISTICS S.R.L, să îndepărteze însemnele care semnifică drepturile de autor ale LEGALIZE IT LOGISTICS S.R.L asupra conținutului, precum și să participe la transferul, vânzarea sau distribuția materialelor realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului, fără acordul expres al LEGALIZE IT LOGISTICS S.R.L.

  3.3. Orice conținut la care Membrul sau Clientul are și/sau obține acces prin orice mijloc este supus Documentului, în cazul în care conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat între LEGALIZE IT LOGISTICS S.R.L și aceștia, și fără nicio garanție implicită sau expresă formulată din partea LEGALIZE IT LOGISTICS S.R.L cu privire la acel conținut.

  3.4. Membrul sau Clientul poate copia, transfera și/sau utiliza conținutul numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care aceste acțiuni nu intră în conflict cu prevederile Documentului.

  3.5. În cazul în care LEGALIZE IT LOGISTICS S.R.L conferă Membrului sau Clientului dreptul de a utiliza sub forma descrisă într-un acord de utilizare distinct un anumit conținut, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite în acord, numai pe durata existenței acestora pe site sau a perioadei definite în acord, conform condițiilor stabilite, în cazul în care acestea există, și nu reprezintă un angajament contractual din partea LEGALIZE IT LOGISTICS S.R.L pentru respectivul Membru, Client sau oricare alt terț care are/obține acces la acest conținut transferat prin orice mijloc și care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui conținut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.

  3.6. Niciun conținut transmis Membrului sau Clientului prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc.) sau dobândit de aceștia prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea LEGALIZE IT LOGISTICS S.R.L și/sau a angajatului LEGALIZE IT LOGISTICS S.R.L care a intermediat transferul conținutului, în cazul în care acesta există, față de respectivul conținut.

  3.7. Este interzisă orice utilizare a Continutului în alte scopuri decât cele permise expres de document sau de acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există.

 1. Secțiunea Contact

  4.1. LEGALIZE IT LOGISTICS S.R.L furnizează pe site datele de identificare și contact actualizate pentru informarea Clientilor sau Membrilor.

  4.2. Prin utilizarea formularului de contact sau a serviciului prezent pe site, Membrul sau Clientul permite LEGALIZE IT LOGISTICS S.R.L să îl contacteze prin orice mijloc disponibil, inclusiv mijloace electronice, cum ar fi e-mailul sau SMS-ul.

  4.3. Completarea parțială sau completă a formularului de contact și trimiterea acestuia nu implică în niciun fel un angajament din partea LEGALIZE IT LOGISTICS S.R.L de a contacta Membrul sau Clientul.

  4.4. Accesarea Site-ului, utilizarea informațiilor prezentate pe acesta, vizitarea paginilor sau trimiterea de e-mail-uri sau notificări către LEGALIZE IT LOGISTICS S.R.L se realizează electronic, telefonic sau prin alte mijloace de comunicare disponibile Membrului sau Clientului. Astfel, LEGALIZE IT LOGISTICS S.R.L va considera că Membrul sau Clientul consimte la primirea notificărilor din partea LEGALIZE IT LOGISTICS S.R.L în mod electronic și/sau telefonic, inclusiv comunicări prin e-mail, SMS sau anunțuri pe site.

  4.5. LEGALIZE IT LOGISTICS S.R.L își rezervă dreptul de a nu răspunde solicitărilor de orice natură care nu sunt legate de produsele/serviciile prezentate pe site sau de un contract încheiat cu un Membru sau Client, primite prin orice mijloc de comunicare (electronic, apel telefonic, SMS etc.).

 1. Secțiunea Newslettere și Alerte

  5.1. În momentul în care un Membru sau Client își creează un Cont pe Site, acceptă Documentul (Termeni și Condiții), exprimându-și acordul cu privire la primirea newsletterelor și/sau alertelor din partea LEGALIZE IT LOGISTICS S.R.L, transmise prin poșta electronică (e-mail), SMS sau apel telefonic. Opțiunea cu privire la acordul emis de către Client sau Membru poate fi modificată în orice moment, cu respectarea prevederilor art. 5.3.

  5.2. Datele preluate de la un Membru sau Client în scopul expedierii newsletterelor și/sau alertelor pot și vor fi utilizate de către LEGALIZE IT LOGISTICS S.R.L în conformitate cu limitele Politicii de Confidențialitate.

  5.3. Renunțarea la primirea newsletterelor și/sau alertelor de către Membru sau Client poate fi efectuată în orice moment:

  5.3.1. Utilizând linkul special destinat din oricare newsletter sau alertă primită sau apelând numărul de telefon 0765.372.837; 5.3.2. Prin utilizarea opțiunilor disponibile în Contul de client pentru modificarea acordului de primire a newsletterelor și/sau alertelor; 5.3.3. Contactând LEGALIZE IT LOGISTICS S.R.L utilizând instrumentele disponibile pe site în secțiunea „Contact”, fără a implica obligații ulterioare ale vreunei părți față de cealaltă.

  5.4. Renunțarea la primirea newsletterelor și/sau alertelor nu implică renunțarea la acordul dat pentru document.

  5.5. LEGALIZE IT LOGISTICS S.R.L își rezervă dreptul de a selecta Membrii sau Clienții cărora le-a trimis anterior newslettere și/sau alerte către care va trimite astfel de notificări, precum și dreptul de a elimina din baza sa de date orice Membru sau Client, fără a implica angajamente ulterioare din partea LEGALIZE IT LOGISTICS S.R.L. În acest caz, Membrul sau Clientul poate solicita Departamentului Relații cu Clienții al LEGALIZE IT LOGISTICS S.R.L justificările necesare legate de orice decizie și/sau acțiune întreprinsă de LEGALIZE IT LOGISTICS S.R.L conform acestui articol.

  5.6. LEGALIZE IT LOGISTICS S.R.L nu va include în newsletterele și/sau alertele transmise Membrului sau Clientului niciun alt material publicitar sub forma de conținut care să facă referire la un terț care nu este partener al LEGALIZE IT LOGISTICS S.R.L la momentul expedierii newsletterelor și/sau alertelor.

 1. Politica de Confidențialitate

  6.1. LEGALIZE IT LOGISTICS S.R.L colectează date cu caracter personal și date cu caracter special (CNP) de pe paginile sale web, numai cu acordul voluntar al Membrului sau Clientului, în următoarele scopuri:

  • Validarea, expedierea și facturarea comenzilor către acesta.
  • Soluționarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă sau un contract, la serviciile sau produsele achiziționate de către acesta.
  • Asigurarea accesului acestuia la serviciu.
  • Trimiterea de newslettere și/sau alerte periodice prin utilizarea poștei electronice (e-mail), SMS sau apel telefonic.
  • Contactarea acestuia, la cererea sa voluntară.
  • Contactarea acestuia în chestiuni de Relații cu Clienții.
  • Scopuri statistice.

  Prin crearea unui Cont, fiecare Membru sau Client își exprimă consimțământul ca LEGALIZE IT LOGISTICS S.R.L să colecteze și să administreze datele sale cu caracter personal în conformitate cu prevederile Legii 677/2001.

  Orice Membru sau Client are dreptul să obțină de la LEGALIZE IT LOGISTICS S.R.L, printr-o cerere scrisă, semnată și datată, în mod gratuit:

  a) Confirmarea faptului că datele care îl privesc sunt sau nu sunt prelucrate de aceasta. b) După caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte. c) După caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii. d) Notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele a oricărei operații efectuate conform literelor b) sau c), dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.

  Prin înregistrarea voluntară pe website-ul LEGALIZE IT LOGISTICS S.R.L sau prin accesarea (comandarea) produselor/serviciilor LEGALIZE IT LOGISTICS S.R.L, Membrul sau Clientul este de acord cu (își dă consimțământul pentru) procesarea datelor cu caracter personal de către LEGALIZE IT LOGISTICS S.R.L în propriul său sistem informatic, atât manual, cât și automat, în scopurile enunțate la punctul 6.1, în conformitate cu art.5 alin.1 din Legea nr. 677/2001 privind protecția și prelucrarea datelor personale. Dacă Membrul sau Clientul nu este de acord cu prelucrarea datelor sale personale de către LEGALIZE IT LOGISTICS S.R.L, acesta are dreptul de a nu utiliza website-ul și de a nu furniza companiei LEGALIZE IT LOGISTICS S.R.L date cu caracter personal.

  Orice Membru sau Client are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, prin transmiterea către LEGALIZE IT LOGISTICS S.R.L a unei cereri întocmite în formă scrisă, datată și semnată, că datele care o vizează să nu mai facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. În caz de opoziție justificată, prelucrarea nu mai poate viza datele respective.

  Orice Membru sau Client are dreptul de a se opune în orice moment, gratuit și fără nicio justificare, prin transmiterea către LEGALIZE IT LOGISTICS S.R.L a unei cereri întocmite în formă scrisă, datată și semnată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui tert, sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop.

  6.2. LEGALIZE IT LOGISTICS S.R.L poate să colecteze involuntar și alte date (adresa IP, ora vizitei, locul de unde se face accesul, nume și versiune browser internet, sistem de operare, inclusiv alți parametri) furnizate de către browserul internet prin intermediul căruia se face accesul la site și pot fi folosite de către LEGALIZE IT LOGISTICS S.R.L pentru a îmbunătăți serviciile oferite Clienților sau Utilizatorilor săi, sau în scop statistic; excepție face cazul în care sunt încălcate prevederile documentului, în eventualitatea în care rezultatul acțiunilor Membrului/Clientului contravine intereselor sau produce pagube de orice natură de partea LEGALIZE IT LOGISTICS S.R.L și/sau a eventualilor terți cu care LEGALIZE IT LOGISTICS S.R.L are contracte de parteneriat în acel moment.

  6.3. Clientul are dreptul de a se opune în limitele prevăzute de art.2.8, colectării datelor sale personale și de a solicita ștergerea acestora, revocându-și astfel acordul dat pentru document, renunțând astfel la orice drept implicit specificat în acesta și fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată pretinde celeilalte daune-interese.

  6.4. Pentru exercitarea drepturilor conform art. 6.3, Clientul sau Membrul se va adresa LEGALIZE IT LOGISTICS S.R.L, prin accesarea uneia dintre modalitățile stipulate în cadrul art. 5.3.

  6.5. Utilizând formularele disponibile pe site, Clientul sau Membrul are dreptul să modifice datele pe care le-a declarat inițial pentru a reflecta orice modificare survenită, în cazul în care aceasta există.

  6.6. În cazul în care Clientul optează pentru plata online a contravalorii comenzilor, contractului și/sau contractelor, autorizarea și remiterea spre decontare a tranzacțiilor de acceptare a cardului se realizează exclusiv prin intermediul societății comerciale Mobile Pay S.A., prin soluția integrată mobilepay.ro

  MobilePay SA funcționează ca un centru de procesare a datelor și de legătură între emitentii de carduri, comercianții acceptatori de card și clienții utilizatori de carduri.

  Sunt acceptate toate tipurile de carduri emise de bănci românești și străine sub siglele VISA și MasterCard cu condiția ca bancile emitente să le fi activat pentru plata online.

  6.7. LEGALIZE IT LOGISTICS S.R.L nu solicită și nu stochează nicio informație referitoare la cardul sau cardurile bancare ale Clientului, acestea fiind procesate direct pe serverele furnizorului de servicii de plată online.

  6.8. Politica de confidențialitate a LEGALIZE IT LOGISTICS S.R.L se referă doar la datele furnizate voluntar de către Client sau Membru exclusiv pe site. LEGALIZE IT LOGISTICS S.R.L nu răspunde pentru politica de confidențialitate practicată de către orice alt terț la care se poate ajunge prin legături, indiferent de natura acestora, în afara site-ului.

  6.9. LEGALIZE IT LOGISTICS S.R.L se obligă ca datele colectate ale Clientului/Membrului să fie folosite numai în conformitate cu scopurile declarate și să nu facă publică, să vândă, să închirieze, să licențieze, să transfere etc. baza de date conținând informații referitoare la datele cu caracter personal sau special ale Membrului/Clientului vreunui tert neimplicat în îndeplinirea scopurilor declarate.

  6.10. Excepție de la prevederile art. 6.9 va face situația în care transferul/accesarea/vizualizarea etc. este cerută de către organele abilitate în cazurile prevăzute de reglementările în vigoare la data producerii evenimentului.

  6.11. Procesatorul/procesatorii de carduri bancare agreați de către LEGALIZE IT LOGISTICS S.R.L au dreptul de a accesa/vizualiza orice tip de date/documente, generate în urma unei comenzi emise, comenzi anulate, contract, contract anulat sau al unui contract onorat, pentru a investiga orice Tranzacție, în cazul în care aceasta există.

  6.12. LEGALIZE IT LOGISTICS S.R.L garantează că datele personale ale unui Utilizator, colectate prin intermediul formularului de contact, vor fi folosite numai până la soluționarea problemei comunicate de acesta, după care vor deveni date cu caracter exclusiv statistic.

  6.13. LEGALIZE IT LOGISTICS S.R.L nu răspunde pentru defectele care pot periclita securitatea serverului pe care este găzduită baza de date care conține aceste date cu caracter personal.

 1. Politica de Achiziție Online

  7.1. Accesul la Serviciu

  7.1.1. Accesul la serviciu este disponibil pentru orice Membru care deține sau creează un Cont. 7.1.2. Pentru a obține accesul la serviciu, Membrul trebuie să accepte termenii Documentului. 7.1.3. LEGALIZE IT LOGISTICS S.R.L își rezervă dreptul de a restricționa sau exclude accesul Clientului la Serviciu sau la unele metode de plată acceptate, precum și de a șterge sau limita Contul acestuia, în limitele legii, dacă consideră că comportamentul sau activitatea Clientului pe site ar putea prejudicia LEGALIZE IT LOGISTICS S.R.L în vreun fel. În conformitate cu art. 5.5, Clientul va fi notificat cu privire la acțiunile sau deciziile luate de LEGALIZE IT LOGISTICS S.R.L și poate contacta Departamentul de Relații cu Clienții pentru a obține informații cu privire la motivele care au condus la aceste măsuri. 7.1.4. Fiecare Membru poate avea un singur Cont. Partajarea unui Cont între mai mulți Membri sau Clienți este interzisă. 7.1.5. Dacă se constată neregularități sau încălcări ale prevederilor din acest capitol, care ar putea perturba activitatea companiei, LEGALIZE IT LOGISTICS S.R.L își rezervă dreptul de a anula, limita, suspenda, sau exclu accesul Clientului la Conținut sau Serviciu, conform art. 7.1. Cu respectarea art. 7.1.3, Clientul poate renunța în scris la comandă, iar în cazul în care plata a fost efectuată, sumele vor fi restituite conform legii, în termen de 14 zile de la data renunțării.

  7.2. Produse și Servicii

  7.2.1. LEGALIZE IT LOGISTICS S.R.L poate afișa pe site informații despre produse, servicii sau promoții proprii sau ale terților parteneri, într-o anumită perioadă și în limita stocului disponibil. 7.2.2. Produsele sau serviciile achiziționate prin intermediul serviciului sunt destinate exclusiv utilizării personale a Clientului. 7.2.3. LEGALIZE IT LOGISTICS S.R.L poate restricționa capacitatea unuia sau mai multor Clienți de a achiziționa anumite produse sau servicii disponibile pe site, în conformitate cu art. 7.1. 7.2.4. Prețurile produselor sau serviciilor prezentate pe site sunt exprimate în lei (RON) și includ TVA. 7.2.5. Prețurile tăiate de pe site reprezintă prețurile recomandate de producător pentru vânzare în magazine sau centre comerciale fără discounturi. Acestea sunt doar informații de referință și nu au valoare legală. 7.2.7. În cazul produselor electronice cu tensiune redusă, prețul afișat pe site include taxa de timbru verde. Dacă Clientul dorește detalii despre suma exactă adăugată la costul produsului, acesta trebuie să contacteze echipa LEGALIZE IT LOGISTICS S.R.L. 7.2.6. Facturarea produselor achiziționate se face în exclusivitate în RON. În cazul plăților cu cardul bancar, LEGALIZE IT LOGISTICS S.R.L va debita contul curent al Clientului pentru suma corespunzătoare produselor comandate, după confirmarea comenzii. Site-ul este destinat exclusiv persoanelor fizice, iar LEGALIZE IT LOGISTICS S.R.L nu va emite facturi pentru persoane juridice. 7.2.7. În cazul plăților online, LEGALIZE IT LOGISTICS S.R.L nu poate fi făcută responsabilă pentru costuri suplimentare suportate de Client, inclusiv comisioanele de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului, în cazul în care moneda cardului diferă de RON. Responsabilitatea pentru aceste costuri revine exclusiv Clientului. 7.2.8. Informațiile utilizate pentru descrierea produselor și serviciilor disponibile pe site (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia etc.) sunt doar pentru prezentare și nu reprezintă o obligație contractuală din partea LEGALIZE IT LOGISTICS S.R.L. 7.2.9. În descrierea produselor și serviciilor, LEGALIZE IT LOGISTICS S.R.L își rezervă dreptul de a menționa și alte produse (accesorii etc.) care nu sunt incluse în costurile produselor respective.

  7.3. Comandă Online

  7.3.1. Clientul poate plasa comenzi pentru produsele disponibile pe site prin adăugarea acestora în coșul de cumpărături și finalizarea comenzii prin plata în una dintre modalitățile indicate. Adăugarea unui produs în coșul de cumpărături nu rezervă automat produsul și nu garantează disponibilitatea acestuia. 7.3.2. Prin finalizarea comenzii, Clientul confirmă că toate datele furnizate pentru procesul de cumpărare sunt corecte, complete și veridice, în cadrul denumit comandă emisă. 7.3.3. Clientul poate fi contactat de către LEGALIZE IT LOGISTICS S.R.L prin orice mijloc de comunicare agreat, pentru orice informații legate de comandă. 7.3.4. LEGALIZE IT LOGISTICS S.R.L își rezervă dreptul de a anula comanda, fără obligații ulterioare pentru nicio parte, în următoarele situații:

  o 7.3.4.1. Banca emitentă a cardului Clientului nu a acceptat tranzacția în cazul plății online;

  o 7.3 Compania nu va efectua rambursarea decat dupa confirmarea ca produsele au fost receptionate in stare perfecta de catre depozitul online.

  7.9. Drepturi de autor

  7.9.1. Orice drept de autor asupra continutului website-ului www.legalizeitplus.ro, inclusiv, dar nelimitandu-se la grafica, textele, imaginile, sunetele, clipurile video, software-ul si orice alte materiale, sunt proprietatea exclusiva a LEGALIZE IT LOGISTICS S.R.L si/sau a furnizorilor sai de continut si sunt aparatate de legile in vigoare, inclusiv de prevederile Legii 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe. 7.9.2. Orice utilizare a continutului website-ului www.legalizeitplus.ro, inclusiv, dar nelimitandu-se la copierea, reproducerea, modificarea, transmiterea, publicarea, afisarea sau distribuirea partiala sau integrala a continutului, in orice forma, fara acordul prealabil scris al LEGALIZE IT LOGISTICS S.R.L si/sau al furnizorilor sai de continut, este strict interzisa. Accesul si/sau utilizarea website-ului nu confera Utilizatorului si/sau Clientului niciun drept asupra continutului website-ului sau a oricarei parti a acestuia.

  7.10. Prelucrarea datelor cu caracter personal

  7.10.1. LEGALIZE IT LOGISTICS S.R.L prelucreaza datele cu caracter personal ale Utilizatorilor si/sau ale Clientilor conform politicii de confidentialitate a LEGALIZE IT LOGISTICS S.R.L, care face parte din prezentul Document.

  7.11. Forta majora

  7.11.1. Niciuna dintre parti nu va fi raspunzatoare de neexecutarea obligatiilor care îi revin în virtutea prezentului contract, daca aceasta neexecutare la îndeplineste din cauza unui eveniment de forta majora. For?ă majoră înseamnă evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

  7.12. Litigii

  7.12.1. Eventualele litigii nascute din sau in legatura cu prezentul contract vor fi solutionate pe cale amiabila sau, in cazul in care nu se poate ajunge la un acord pe cale amiabila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente din Romania.

  7.13. Termenul de prescriptie

  7.13.1. Conform legislației în vigoare, termenul de prescrip?ie pentru drepturile și obligațiile ce decurg din prezentul contract este de 3 ani. 7.13.2. Termenul de prescriptie curge de la data la care dreptul a putut fi exercitat, respectiv, data la care membrul/clientul a constientizat sau trebuia sa constientizeze existenta prejudiciului.

  7.14. Dispoziții finale

  7.14.1. Prezentul contract cuprinde întregul înțeles al părților cu privire la obiectul său și înlocuiește toate negocierile, înțelegerile și contractele anterioare sau concomitente referitoare la acest obiect. Orice modificare a sau renunțare la prevederile prezentului contract trebuie să fie făcută în scris și să fie semnată de către ambele părți. 7.14.2. Dacă oricare prevedere a prezentului contract este considerată nulă sau inaplicabilă, aceasta nu va afecta validitatea sau aplicabilitatea celorlalte prevederi ale contractului, care vor rămâne în vigoare. 7.14.3. LEGALIZE IT LOGISTICS S.R.L îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment conținutul website-ului, precum și prevederile prezentului Document. Modificările vor fi aplicabile imediat ce au fost aduse la cunoștința Utilizatorilor și/sau a Clienților prin publicarea lor pe website sau prin orice alt mijloc de comunicare. Utilizatorii și/sau Clienții sunt de acord că accesarea și/sau utilizarea website-ului, precum și a serviciilor oferite prin intermediul acestuia după intrarea în vigoare a modificărilor prevederilor prezentului Document constituie acceptarea acestor modificări. 7.14.4. Orice notificare sau comunicare între părți se va face în scris, prin poștă, fax sau e-mail. Adresele de contact ale părților sunt cele menționate pe website sau cele comunicate în scris celeilalte părți. Comunicările vor fi considerate primite la data de primire sau, în cazul trimiterii prin poștă, la data la care au fost expediate, conform confirmării de primire. 7.14.5. Prezentul contract a fost încheiat în limba română și va fi interpretat și guvernat în conformitate cu legile din România. Orice litigiu sau neînțelegere care decurge din prezentul contract va fi soluționat pe cale amiabilă. Dacă părțile nu pot ajunge la un acord pe cale amiabilă, litigiul va fi soluționat de instanțele judecătorești competente din România.

 1. Frauda

  8.1. LEGALIZE IT LOGISTICS S.R.L nu va solicita niciodată Clientilor sau Utilizatorilor săi informații confidențiale, detalii bancare sau parole personale prin intermediul niciunui mijloc de comunicare, cum ar fi e-mailul, telefonul, SMS-ul, etc.

  8.2. Clientul sau Membrul este direct responsabil pentru orice dezvăluire a datelor sale confidențiale către terți.

  8.3. LEGALIZE IT LOGISTICS S.R.L nu își asumă nicio răspundere în cazul în care un Membru/Client suferă prejudicii în orice mod din partea unui terț care pretinde că reprezintă interesele LEGALIZE IT LOGISTICS S.R.L.

  8.4. În cazul unei astfel de tentative, Clientul sau Membrul este obligat să informeze imediat LEGALIZE IT LOGISTICS S.R.L utilizând datele de contact furnizate.

  8.5. LEGALIZE IT LOGISTICS S.R.L condamnă practicile de tip SPAM. Orice Membru/Client care a furnizat adresa sa de e-mail în mod explicit pe site poate solicita dezactivarea contului asociat acelei adrese de e-mail, cu respectarea condițiilor menționate în articolul 5.3 din prezentul Document.

  8.6. Comunicările efectuate de LEGALIZE IT LOGISTICS S.R.L prin mijloace electronice de comunicare la distanță (de exemplu, e-mailul) conțin informații complete și conforme cu identificarea expeditorului sau includ legături corespunzătoare către aceste informații, la momentul trimiterii conținutului.

  8.7. Urmează a fi considerate tentative de fraudare a Site-ului/Continutului și/sau a LEGALIZE IT LOGISTICS S.R.L, iar aceasta își rezervă dreptul de a iniția acțiuni legale împotriva persoanelor care au încercat sau au atins aceste obiective:

  8.7.1. Accesarea datelor de orice tip ale unui alt Membru/Client prin utilizarea unui cont sau alte metode.

  8.7.2. Alterarea sau modificarea conținutului Site-ului sau a oricărei corespondențe expediate de LEGALIZE IT LOGISTICS S.R.L prin orice mijloc către un Membru/Client.

  8.7.3. Afectarea performanțelor serverului/serverelor pe care rulează site-ul.

  8.7.4. Accesarea sau dezvăluirea conținutului expediat de LEGALIZE IT LOGISTICS S.R.L către un Membru/Client către un terț care nu are autoritate legală legitimă pentru aceasta, atunci când acesta nu este destinatarul legitim al conținutului.

 1. Limitare a Responsabilității

  9.1. LEGALIZE IT LOGISTICS S.R.L nu își poate asuma nicio formă de responsabilitate față de niciun Membru/Client care utilizează Site-ul sau Continutul, cu excepția limitelor prevăzute în Termenii și Condițiile stabilite.

  9.2. În situația în care un Membru/Client consideră că un conținut trimis de LEGALIZE IT LOGISTICS S.R.L prin orice mijloc încalcă drepturile de autor sau orice alte drepturi, acesta poate lua legătura cu LEGALIZE IT LOGISTICS S.R.L pentru detalii, utilizând informațiile de contact, astfel încât LEGALIZE IT LOGISTICS S.R.L să poată lua o decizie informată.

  9.3. Utilizarea Site-ului sau a Serviciului de către Membru sau Client nu garantează accesul la conținut sau la serviciu în absența unei înregistrări conforme cu etapele de înregistrare de pe site, și nu conferă dreptul de a descărca, modifica parțial sau integral conținutul, a reproduce parțial sau integral conținutul, a copia sau exploata conținutul în orice alt mod sau a transfera conținutul către terți fără acordul prealabil scris al LEGALIZE IT LOGISTICS S.R.L.

  9.4. LEGALIZE IT LOGISTICS S.R.L nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul, calitatea sau natura altor site-uri către care se ajunge prin legături din conținut, indiferent de tipul acestor legături. Proprietarii acestor site-uri poartă în întregime răspunderea pentru conținutul lor.

  9.5. LEGALIZE IT LOGISTICS S.R.L este exonerată de orice culpă în cazul utilizării site-urilor și/sau conținutului transmis către Membru sau Client prin orice mijloc (electronic, telefonic, etc.), prin intermediul site-urilor, e-mail-ului sau al unui angajat al LEGALIZE IT LOGISTICS S.R.L, în situații în care această utilizare a conținutului poate cauza prejudicii de orice natură Membrului, Clientului și/sau oricărui terț implicat în transferul acestui conținut.

  9.6. LEGALIZE IT LOGISTICS S.R.L nu furnizează nicio garanție directă sau indirectă că:

  9.6.1. Serviciul va satisface cerințele clientului; 9.6.2. Serviciul va fi fără întreruperi, sigur sau lipsit de erori de orice fel; 9.6.3. Produsele/serviciile obținute gratuit sau contra cost prin intermediul serviciului vor corespunde cerințelor sau așteptărilor clientului.

  9.7. În limitele Termenilor și Condițiilor, operatorii, administratorii și/sau proprietarii site-ului nu poartă nicio responsabilitate sub nicio formă pentru relațiile sau consecințele rezultate din, dar fără a se limita la, achiziții, oferte speciale, promoții, promovări sau orice alt tip de relație/legătură/tranzacție/colaborare/etc. care pot apărea între client sau Membru și oricine își face promovare directă sau indirectă prin intermediul site-ului.

  9.8. Materialele de promovare (inclusiv, dar fără a se limita la bannerele de campanie) utilizate pentru prezentarea fiecărei campanii pe site și/sau pe pagina de Facebook a companiei au un caracter exclusiv de promovare a brandurilor și nu trebuie interpretate ca o obligație asumată de LEGALIZE IT LOGISTICS S.R.L de a avea în stoc efectiv pentru scopuri comerciale produsele prezentate sau susceptibile să apară în cadrul acestora. Prin urmare, doar produsele prezentate pe site, cu prețul și caracteristicile lor indicate, servesc scopurilor comerciale ale companiei (sunt disponibile pentru vânzare).

 1. Forța Majoră și Cazul Fortuit

  10.1. Cu excepția cazurilor în care există prevederi exprese contrare, niciuna dintre părțile unui contract în curs de desfășurare nu va fi considerată responsabilă pentru neîndeplinirea la termen și/sau în mod adecvat, total sau parțial, a obligațiilor sale contractuale, în cazul în care această neîndeplinire este cauzată de un eveniment de forță majoră.

  10.2. Partea sau reprezentantul legal al părții care invocă evenimentul menționat mai sus trebuie să notifice imediat și în mod complet celorlalți evenimentul survenit și să întreprindă toate măsurile disponibile pentru limitarea consecințelor acestui eveniment.

  10.3. Partea sau reprezentantul legal al părții care invocă evenimentul menționat mai sus este scutit de această obligație doar în cazul în care evenimentul împiedică în mod efectiv îndeplinirea obligației.

  10.4. Dacă evenimentul respectiv nu încetează în termen de 15 zile de la producerea sa, fiecare parte are dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de drept a acestui contract, fără a putea pretinde daune-interese reciproce.

  10.5. Partea care invocă evenimentul de forță majoră trebuie să demonstreze imposibilitatea executării obligațiilor în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului, în limitele prevăzute în articolul 10.3.

 1. Litigii

  11.1. Prin utilizarea/vizitarea/vizualizarea/etc. site-urilor sau a conținutului trimis de LEGALIZE IT LOGISTICS S.R.L Membrului/Clientului prin accesarea și/sau expedierea prin orice mijloc (electronic, telefonic, etc.), acesta consimte cel puțin la prevederile „Termeni și Condiții”.

  11.2. Orice dispută referitoare la acești Termeni și Condiții care ar putea să apară între Membru/Client și LEGALIZE IT LOGISTICS S.R.L va fi soluționată pe cale amiabilă, părțile depunând toate eforturile necesare în acest scop.

  11.3. Orice dispută, indiferent de natura ei, care ar putea să apară între Membru și LEGALIZE IT LOGISTICS S.R.L sau partenerii săi, va fi rezolvată pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil, conflictul va fi soluționat de instanța competentă de la sediul LEGALIZE IT LOGISTICS S.R.L, în conformitate cu legile române în vigoare.

  11.4. În cazul în care una dintre clauzele de mai sus este considerată nulă sau nevalidă, indiferent de motiv, aceasta nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.

  11.5. Prezentul document a fost redactat și va fi interpretat în conformitate cu legislația română.

 1. Dispoziții finale

  12.1. LEGALIZE IT LOGISTICS S.R.L își păstrează dreptul de a efectua modificări asupra acestor prevederi, precum și asupra site-ului/structurii acestuia/serviciului sau asupra oricărui conținut, fără a notifica prealabil Membrul sau Clientul.

  12.2. În limitele prevăzute de Termeni și Condiții, LEGALIZE IT LOGISTICS S.R.L nu poate fi considerată responsabilă pentru eventualele erori apărute pe site din orice motiv, inclusiv din cauza modificărilor, setărilor etc., care nu sunt efectuate de către administratorul site-ului.

  12.3. LEGALIZE IT LOGISTICS S.R.L își rezervă dreptul de a introduce bannere publicitare de orice natură și/sau legături pe oricare pagină a site-ului, în conformitate cu legislația în vigoare.

 1. Feedback

  13.1. În cazul în care aveți întrebări sau sugestii legate de LEGALIZE IT LOGISTICS S.R.L, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0765 372 837, disponibil de luni până sambată de la ora 11:00 până la ora 18:00, sau prin e-mail la adresa office@legalizeitplus.ro.

  13.2. Orice comentarii, întrebări, feedback, idei, sugestii sau alte comunicări sau informații referitoare la site-ul www.legalizeitplus.ro, funcționalitatea sau îmbunătățirea acestuia vor deveni și vor rămâne proprietatea LEGALIZE IT LOGISTICS S.R.L, începând cu data transmiterii lor către LEGALIZE IT LOGISTICS S.R.L, prin orice mijloc de comunicare.

 

Scroll To Top
Close
Close
Deschideți WhatsApp
1
Ai nevoie de ajutor?
Bună ziua!
Cu ce vă pot ajuta?

WhatsApp 'LUNI-VINERI: 08:00-17:00'